دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷

نمایش زنان مهتابی

نویسنده:چیستا یثربی
کارگردان: سیدمحمدرضاحسینی کرمانی ،سید حمید سجادی
زمان : یازده تا شانزدهم آذر۹۷
ادرس : کرمان ، خیابان استادمطهری غربی (احمدی غربی) کوچه 25 تماشاخانه موج نو
ساعت ۱۸

نمایش زنان مهتابی
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید