دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

نمایش پستچی پابلو نرودا

کارگردان : امیر شجاع حیدری
زمان : 28 بهمن الی 28 اسفند
ساعت 19
مکان : ابتدای بلوار قدس اموزشگاه ارین تماشاخانه استاد علی کهن

نمایش پستچی پابلو نرودا
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید