شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۷

هر یکشنبه یک اتفاق

کتابخوانی داستان دو شهر
زمان : یکشنبه 25 شهریور
ساعت : 19
مکان : میدان کوثر ، محوطه شهرداری ، واحد 49 ، کتابفروشی طاقچه

هر یکشنبه یک اتفاق
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید