سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸

همایش کارگاه های اموزشی خانه هنر

عکاسی معاصر ، از ذهنیت تا عینیت
مدرس : بهنام صدیقی
مکان : کرمان خیابان هزارویکشب 3
تلفن : 32443023

همایش کارگاه های اموزشی خانه هنر
امتیاز دهید.

، ، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید