پنج شنبه ۶ دی ۱۳۹۷

“هویت های فراموش شده “

نمایشگاه_نقاشی های اعظم مداین زاده
گشایش : جمعه هفتم دی ماه ۹۷ ساعت ۱۷
نمایشگاه تا شانزدهم دی ماه ادامه دارد
ساعت بازدید ۱۷ تا ۲۱
گالری آزاد ، خیابان شفا یک پلاک چهل و شش

“هویت های فراموش شده “
امتیاز دهید.

، ،

نظر خود را ثبت کنید