یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۶

١٩ بازارچه خیریه یاس

انجمن حمایت از بیماران مبتلا به سرطان ” یاس کرمان”
١٧ اسفند
ساعت ١٨
ادرس: بلوار شهیدصدوقی خیابان خیابان رعد تالار قصر کریمان

١٩ بازارچه خیریه یاس
5 با 1 رای

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید