یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷

چنگ رودکی برگزار میکند

کنسرت بزرگ سینا شعبانخانی
٢۶ خرداد ماه
ساعت :١٩:٣٠
در سالن فجر کرمان
با همکاری موسسه کلبه آسمانی
خرید اینترنتی بلیط www.iranconcert.com

چنگ رودکی برگزار میکند
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظرات مسدود است.