چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷

چهارمین نمایشگاه مطبوعات و رسانه های کرمان

زمان : 19 تا 25 ابان
ساعت : 10 الی 20
مکان : محل دائمی نمایشگاه بین المللی کرمان

چهارمین نمایشگاه مطبوعات و رسانه های کرمان
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید