دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷

کارگاه آلترناتیو سینما

با حضور محمد شیروانی
21 الی 23 اذر ماه
در تماشاخانه پارس

کارگاه آلترناتیو سینما
امتیاز دهید.


نظر خود را ثبت کنید