دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

کارگاه تجربه ۱۰

مهدی محبی کرمانی
باززنده سازی اسطوره در اثار باستانی کرمان
زمان : دوشنبه 28 بهمن ماه
ساعت : 17
مکان : اتاق بازرگانی
ثبت نام : www.kermantrip.com

کارگاه تجربه ۱۰
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید