چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸

کارگاه تجربه ۳

توریسم آپ کرمان از آغاز تا… ” جاوید مومنی ”
زمان : دوشنبه : 8 مهرماه
ساعت : 17
مکان : سالن 2 اتاق بازرگانی کرمان

جهت ثبت نام و حضور در رویداد کارگاه تجربه به سایت www.kermantrip.com مراجعه فرمایید.

کارگاه تجربه ۳
امتیاز دهید.

، ، ، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید