سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸

کارگاه تجربه ۴

با حضور معین افضلی با عنوان زندگی با کویر
زمان : دوشنبه 22 مهر

ساعت : 17
در اتاق بازرگانی کرمان

ثبت نام در سایت : www.kermantrip.cm

کارگاه تجربه ۴
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید