شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸

کارگاه داستان

با حضور احمد اکبر پور
زمان : 18 خرداد ماه
ساعت : 17
مکان : خیابان امام خمینی کوچه شماره 8 حوزه هنری استان کرمان

کارگاه داستان
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید