دوشنبه ۳ آبان ۱۳۹۵

کارگاه کارگردانی و بازیگری تئاتر

فراخوان کارگاه تئاتر در کرمان ویژه کارگردانان و بازیگران تئاتر و مربیان تئاتر کودک و نوجوان
ساعت : 9 الی 16
زمان: ۱۳و ۱۴آبان
مکان : مؤسسه فرهنگی هنری یادگاران صنعتی

کارگاه کارگردانی و بازیگری تئاتر
1 با 2 رای

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید