پنج شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۸

کرنش به حافظ

نمایشگاه آثار نقاشی گونتر اوکر هنرمند پیشکسوت آلمان
گشایش : ۵ اردیبهشت ماه الی 3 تیر ۹۸
موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان

کرنش به حافظ
امتیاز دهید.

، ، ، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید