یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷

کنسرت گروه فردوسی

موسسه الماس هنر کیمیا برگزار میکند
چهارشنبه 24 مرداد ماه
ساعت : 20:30
مکان : بلوار 22 بهمن کانون پرورش فکری
محل فروش بلیط : کتابفروشی هومان ، آموزشگاه موسیقی چنگ

کنسرت گروه فردوسی
امتیاز دهید.

، ،

نظر خود را ثبت کنید