راه یابی ۲ اثر از تولیدات حوزه هنری کرمان به مرحله بازبینی جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت

چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

راه یابی ۲ اثر از تولیدات حوزه هنری کرمان به مرحله بازبینی جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومتامتیاز دهید.

، ، ، ، ،