دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷

آغاز مرمت معابر بافت تاریخی قنات گوهرریز جوپار

آغاز مرمت معابر بافت تاریخی قنات گوهرریز جوپار
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید