شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۸

ابعاد حادثه جانباختگان مراسم تشییع سرداران شهید استان کرمان در دست بررسی است

ابعاد حادثه جانباختگان مراسم تشییع سرداران شهید استان کرمان در دست بررسی است
امتیاز دهید.

، ، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید