سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶

اثر جلسات مدیران باید در سفره مردم دیده شود

اثر جلسات مدیران باید در سفره مردم دیده شود
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید