دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵

احتمال تکرار یک تراژدی در شرق کرمان/حفاری غیرمجاز محوطه تاریخی

احتمال تکرار یک تراژدی در شرق کرمان/حفاری غیرمجاز محوطه تاریخی
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید