یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷

از دست رفتن ۹۰ درصد محصول پسته استان کرمان در سال جاری

از دست رفتن ۹۰ درصد محصول پسته استان کرمان در سال جاری
امتیاز دهید.

، ،

نظر خود را ثبت کنید