دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷

افتتاح اولین آموزشگاه صنایع دستی سنگ های قیمتی در رفسنجان

افتتاح اولین آموزشگاه صنایع دستی سنگ های قیمتی در رفسنجان
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید