یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸

افتتاح دومین موزه تاریخی روستایی در شعبجره

افتتاح دومین موزه تاریخی روستایی در شعبجره
امتیاز دهید.

، ، ، ، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید