چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸

افتتاح ۱۴هزار میلیارد تومان پروژه گام بزرگی در توسعه کرمان است

افتتاح ۱۴هزار میلیارد تومان پروژه گام بزرگی در توسعه کرمان است
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید