سه شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۴

ایجاد شهرک صنعتی با محوریت انرژی خورشیدی

ایجاد شهرک صنعتی با محوریت انرژی خورشیدی
امتیاز دهید.

،

نظر خود را ثبت کنید