یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸

باران شدید بیشتر مدارس کرمان را به تعطیلی کشاند

باران شدید بیشتر مدارس کرمان را به تعطیلی کشاند
امتیاز دهید.

، ،

نظر خود را ثبت کنید