دوشنبه ۵ مهر ۱۳۹۵

بازگشایی معبر گلبازخان باعث رونق بافت قدیم کرمان می شود

بازگشایی معبر گلبازخان باعث رونق بافت قدیم کرمان می شود
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید