دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸

بیش از ۳۵ میلیارد تومان برای مقابله با گرد و غبار به استان کرمان

بیش از ۳۵ میلیارد تومان برای مقابله با گرد و غبار به استان کرمان
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید