دوشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۷

بیمارستان جدید شهید باهنر کرمان اردیبهشت ۹۸ آینده افتتاح می‌شود

بیمارستان جدید شهید باهنر کرمان اردیبهشت ۹۸ آینده افتتاح می‌شود
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید