دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

تعطیلی ۹۹ واحد صنعتی کرمان باعث بیکاری هزار نفر شد

تعطیلی ۹۹ واحد صنعتی کرمان باعث بیکاری هزار نفر شد
امتیاز دهید.

، ،

نظر خود را ثبت کنید