دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷

تعهد استان کرمان برای سال جاری ایجاد ۳۵ هزار شغل است

تعهد استان کرمان برای سال جاری ایجاد ۳۵ هزار شغل است
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید