چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷

تمامی زندانیان جرائم غیرعمد کرمان تا پایان رمضان آزاد می شوند

تمامی زندانیان جرائم غیرعمد کرمان تا پایان رمضان آزاد می شوند
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید