شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷

تمام جاده‌های استان به سامانۀ کنترل سرعت مجهز شده‌اند

تمام جاده‌های استان به سامانۀ کنترل سرعت مجهز شده‌اند
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید