دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷

توقف فعالیت نفتکش ها موجب شلوغی پمپ بنزین های کرمان شد

توقف فعالیت نفتکش ها موجب شلوغی پمپ بنزین های کرمان شد
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید