سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷

جلوگیری از تعطیلی یک واحد تولیدی بزرگ صنعتی در کرمان

جلوگیری از تعطیلی یک واحد تولیدی بزرگ صنعتی در کرمان
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید