پنج شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۷

خانه تاریخی غفاری کرمان به بخش خصوصی واگذار می شود

خانه تاریخی غفاری کرمان به بخش خصوصی واگذار می شود
امتیاز دهید.


نظر خود را ثبت کنید