دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸

خسارت بارندگی به برخی بناهای تاریخی کرمان

خسارت بارندگی به برخی بناهای تاریخی کرمان
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید