دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶

درخشش دانش آموزان کرمانی در مسابقات جهانی محاسبات ذهنی ریاضی

درخشش دانش آموزان کرمانی در مسابقات جهانی محاسبات ذهنی ریاضی
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید