چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷

دوازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب مس در رفسنجان و سرچشمه افتتاح شد

دوازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب مس در رفسنجان و سرچشمه افتتاح شد
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید