یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸

راسته بازار تاریخی حاج‌آقاعلی کرمان ساماندهی می‌شود

راسته بازار تاریخی حاج‌آقاعلی کرمان ساماندهی می‌شود
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید