سه شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۴

راه‌اندازی اتحادیه صنایع دستی در جهت فراهم کردن اشتغال پایدار برای زنان استان

راه‌اندازی اتحادیه صنایع دستی در جهت فراهم کردن اشتغال پایدار برای زنان استان
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید