یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸

راه اندازی ۱۰۰ میز خدمت در ادارات ثبت احوال کرمان

راه اندازی ۱۰۰ میز خدمت در ادارات ثبت احوال کرمان
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید