یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

رای نیاوردن استعفای «معصوم‌زاده» نشان‌دهنده جناحی نبودن شوراست

رای نیاوردن استعفای «معصوم‌زاده» نشان‌دهنده جناحی نبودن شوراست
امتیاز دهید.

، ، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید