یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸

رونق سرقت زباله در کرمان/ ۲۵درصد زباله های شهر غیب می شود

رونق سرقت زباله در کرمان/ ۲۵درصد زباله های شهر غیب می شود
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید