چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

ریختن محصولات کشاورزی جلوی دفتر کار نماینده مجلس در قلعه‌گنج توسط کشاورزان معترض

ریختن محصولات کشاورزی جلوی دفتر کار نماینده مجلس در قلعه‌گنج توسط کشاورزان معترض
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید