یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸

زلزله شبانه هجدک کرمان را لرزاند

زلزله شبانه هجدک کرمان را لرزاند
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید