پنج شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۷

زلزله هجدک کرمان را لرزاند

زلزله هجدک کرمان را لرزاند
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید