پنج شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۵

ساخت اولین ایستگاه فرسایش بادی کشور در کرمان

ساخت اولین ایستگاه فرسایش بادی کشور در کرمان
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید