شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷

سامانه مخابراتی بحران در کرمان راه اندازی می شود

سامانه مخابراتی بحران در کرمان راه اندازی می شود
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید